I Solsikken tilbyder vi madordning én gang om ugen. Udgifter hertil dækkes af forældrene, ved at betale:

80 kr om mdr.

Det er op til det enkelte forældrepar at beslutte, om de vil benytte madordningen, men der er tradition for at alle deltager.

Udegruppen laver ofte mad over bål.

Bestyrelsen har besluttet, at bibeholde den nuværende frokostordning frem til dec. 2016.
Ordningen for 2017 drøftes må generalforsamling i april 2016.