Solsikken er en integreret daginstitution for børn i alderen 0,6 til 6 år.


Vuggestuen er normeret til et gennemsnit på 12 børn. Børnehaven er normeret til et gennemsnit på 60 børn fordelt på 3 – 4 grupper hvoraf en – to grupper altid er i ude gruppe i tidsrummet 9.00 – 12.30. Solsikken har en åbningstid på 55,25 timer i ugen.
Solsikken drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Solsikkens målsætning er, at give barnet en hverdag præget af omsorg og troværdighed, hvor troen på Gud og de kristne værdier, er et naturligt element i hverdagen.
Formålet er, at skabe rum og ro til leg og læring, i et trygt miljø, som byder på kvalitet og indhold, blandt kompetente og nærværende voksne.
Vi ønsker at skabe et udviklende miljø, hvor der arbejdes målrettet, med de pædagogiske læreplaner som fundament for det pædagogiske arbejde.

Aktiviter

Solsikken er beliggende på en 3924 m2 stor grund. Grunden er delt i asfalteret indkørsel med 12 parkeringspladser, samt stor indhegnet legeplads, på ca. 2 x 1000 m2. Solsikken grænser op til Fredsskoven, som dagligt benyttes af ude gruppen. De fysiske rammer i skoven og på legepladsen byder på mange muligheder for leg, krop og bevægelse.
Solsikkens lokaler giver mulighed for forskellige aktiviteter.
I musikrummet er der plads til sang, leg og bevægelse, hvor børnene kan tumle og udfolde sig med puder, faldskærm og instrumenter.
Mindre rum giver mulighed for stille lege eller ro til læsning og hygge.
På legepladsen er der jævne flader og stejle skrænter, som giver mulighed for at løbe, rulle og kravle. Der er forskelligt underlag som græs, fliser og ujævn skovbund. Der er klatretræer og buskads hvor man kan gemme sig, kanter til at balancere på, sandkasse til at grave i og mange forskellige cykler til at køre på.
 • Kirsten Engholt Osmundsen
  Vi valgte, at flytte vores børn til Solsikken, da vi mente at de kunne give vores børn et godt fundament for udvikling udfra det kristne menneskesyn. De er en børnehave der vægter omsorg og god trivsel og det må vi bare sige, at vi har oplevet fra den første dag vi trådte ind af døren!
  Kirsten Engholt Osmundsen
  Grøn Gruppe
 • Karen og Henrik Bruun
  Solsikken byder på mange gode oplevelser. Vi har flere gange oplevet at børnene er kommet hjem og fortalt en historie, fra deres dag og sluttet af med at sige ”Det er bare den bedste børnehave fordi…” - Det må da være et kvalitetstempel vi som forældre kan forstå. Vi valgte Solsikken fordi huset har et godt udeliv, en god struktur, gode værdier og voksne man ved hvor er.
  Karen og Henrik Bruun
  Rød og Grøn Gruppe
 • Dorte Mette Nielsen
  Solsikken er et hjertevarmt og trygt sted, hvor hvert enkelt barn er i centrum. Det er altid hyggeligt at komme i Solsikken. Vi forældre kan trygt aflevere vores guld til et dygtigt og altid smilende personale.
  Dorte Mette Nielsen
  Grøn Gruppe

Moduler i børnehaven