Barnets alsidige personlige udvikling

parallax background

Omkring det psykiske børnemiljø, står der i dagtilbudsloven

”dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbuddet skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbuddet bør være trivselsfremmende miljøer, der giver barnet mulighed for udfoldelse og oplevelser, der kan stimulere fantasi og kreativitet, såvel i dagtilbuddet som i det omgivende lokale samfund.”
Ved personlig kompetencer forstår vi:
 • selvtillid, selvfølelse og følelser
 • stillingtagen og grænsesætning
 • fantasi og kreativitet
 • motivation og vedholdenhed
 • intellektuel udvikling
 • ansvar
 • oplevelser
Vores mål er:
 • at give barnet mulighed for, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
 • at give barnet mulighed for, at udfolde sig som selvstændig og stærk person
 • at give barnet mulighed for, at opleve sig selv og andre som værdifulde personligheder.
 • at styrke barnets selvfølelse og fornemmelse af eget værd.
 • at styrke koncentration og udholdenhed
 • at give barnet en følelse af at det er elsket for det det er og ikke det det gør
 • at barnet oplever sig som en del af en kultur
Metoden er:
 • at barnet daglig oplever voksenkontakt, berøring og øjenkontakt
 • at guide barnet i legen og støtte det, således at legen bliver en succes
 • at støtte barnet til at klare nederlag, i spil eller når det bliver valgt fra
 • at guide barnet til at hjælpe og rumme andre
 • at benytte talestenen, således at barnet bliver i stand til at lytte og blive lyttet til
 • at støtte barnet i at sige fra og til
 • at give barnet ro og rum til fordybelse, hvor det kan eksperimentere og udvikle sin fantasi
 • at sætte forskelligt materiale frem, og støtte barnet i at følge sin nysgerrighed og fantasi
 • at stille krav til barnet, således at udholdenhed og koncentration udvikles.
 • at lære barnet eget navn, alder, adresse, fødselsdag, forældrenes navn og arbejdssted
 • at barnet styrkes i at modtage en kollektiv besked
 • at barnet medinddrages og får opgaver og således oplever ansvar
 • at benytte det lokale områdes faciliteter,ved at benytte den lokale kirke og skolen
 • at inddrage barnets perspektiv, bla. ved medindflydelse på maddage og ved deltagelse i indkøb
 • at børnene deltager i udvælgelse af billeder til tavlen
Den voksnes rolle:
 • skal tage afsæt i den anerkende pædagogik
 • skal være opmærksomt på, hvorfor et barn evt. fravælger en aktivitet og handle herefter
 • skal være tydelig og troværdig rollemodel
 • skal være en nærværende voksen der lytter interesseret
 • skal bidrage til en god og omsorgsfuld omgangstone blandt børn og personale
 • skal drage omsorg for den enkelte og dets familie
Dokumentation:
 • barnets bog, som giver barnet en fornemmelse af sig selv og den udvikling det er en del af
 • tegninger
 • billeder
Evaluering:
 • målet er nået når ser vi barnet udvikles, trives og hviler i sig selv
 • i evaluering bør den voksne se på egen tilgang til barnet som en del af processen