Dokumentation og BMV

parallax background

Vi ønsker at forældrene får en god viden og indsigt i deres barns hverdag.
Derfor har vi valgt at lægge månedskalenderen ud på hjemmesiden, så forældrene kan forberede barnet på, hvad det skal den kommende uge.

Vi vil dagligt skrive om dagens aktivitet og læring samt dokumentere med billeder på tavlen og på hjemmesiden.

Evaluering handler ikke blot om at se på aktiviteten, men det handler i høj grad om at se på barnets læring.
Hvad skal barnet lære? Hvordan lærer vi dem det ? Og lære de så det vi forventede og havde sat som mål?
Og ikke mindst. . . hvad skal vi gøre næste gang?

Læreplanerne evalueres hvert andet år, og kommunen kommer på et årligt tilsyn, hvor læreplanerne og den pædagogiske praksis drøftes.

Vi mener det er vigtig at evaluere på hele processen, og dermed også os selv.
Derfor arbejder personalet jævnligt med supervision i forhold til pædagogikken og den personlig læring.
Børnemiljøvurdering

BMV står for Børne Miljø Vurdering. Loven tilskriver bestyrelsen pligt til, at undersøge børnemiljøet i virksomheden. Næste BMV udarbejdes i 2015.

Bestyrelsen har i deres BMV valgt, at sætte fokus på børnenes medbestemmelse.

Vi har i Solsikken valgt at skabe rammer, hvor de voksne bestemmer, og andre rammer hvor børnene bestemmer.

Men gør vi nu også det vi tror og har bestemt?

Det har vi undersøgt ved at interviewe de største børn i børnehaven.

Resultatet ser samlet således ud:

  • Børnene skal involveres og have mere indflydelse på månedsplanen.
  • Børnene skal have mere medindflydelse på hvordan man kan arbejde med dem enkelte kompetence.
  • De voksne skal lytte lidt mere til børnenes ønske om, hvor de vil lege om eftermiddagen, med hvad og med hvem.


Generelt synes børnene, at de bliver hørt, men nogen kunne godt tænke sig at bestemme mere eks.vis at vi skal gå til svømning, at vi skal lave mere bål . . og at man skal kunne spille på I-pad når man har lyst.

Vi vil lytte til børnenes virkelighedsopfattelse og implementere dette i det omfang vi mener det giver mening og er sundt for børnene.