Krop og bevægelse

parallax background

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer. Vi ønsker at barnet lærer at tage vare på sin krop, ved at sikre dens udfoldelsesmuligheder i Solsikken.

Med krop og bevægelse mener vi:
 • grov-, fin- og grundmotorik
 • kropskendskab og accept af egen krop
 • kostens betydning
 • sanserne
 • hygiejne
Vores mål er:
 • at give barnet glæden ved at bevæge sig og eksperimentere med egen styrke og begrænsninger.
 • at give barnet glæde ved egen krop og have respekt for andres
 • at give barnet fysiske betingelser, som styrker dets fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og et aktivt liv i Solsikken.
 • at skabe rum og give mulighed for finmotorisk og grundmotoriske træning
 • at skærpe barnets sanser
 • at barnet finder en sund grænse for fysisk nærhed
Metoden er:
 • at skabe rum og give mulighed for sang, dans, leg og bevægelse
 • at opbygge en spændende legeplads, som giver en bred vifte af muligheder for børnenes kropslige udfoldelser.
 • at give adgang til dagligt at eksperimenter med blyant, saks, papir, perler og modellervoks.
 • lave sanselege
 • male på hænder og fødder
 • tegne barnet i fuld størrelse
 • at snitte i træ – og give barnet et snittebevis
 • synge om og mærke forskellige ting på kroppen
 • at personalet har en naturlig og sund grænse for berøring og omsorg for barnet.
 • se i øvrigt afsnit om hygiejne og mad
Den voksnes rolle:
 • at være forbillede, dvs. at turde bruge sin krop i sang, leg og bevægelse
 • at være aktiv i skov og ved udeleg
 • at turde give børnene et knus når det har et formål – og vise dem når grænsen for berøring er nået.
Dokumentation:
 • billeder af børns udforskning i leg og bevægelse
 • at gemme nogle af barnets ting til barnets bog, som handler og kroppen
Evaluering:
 • målet er nået, når barnet finder glæde ved at bruge sin krop
 • målet er nået, når børn og voksne er aktive sammen
 • målet er nået, når barnet har lyst til at udfordre sine fysiske grænser