Kulturelle udtryksformer og værdier

parallax background
Med kulturelle udtryksformer og værdier mener vi:
 • kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer.
 • brug af forskellige udtryksformer, musik, tegning, dramatik m.m.
 • form og farver
 • forskellige teknikker
 • traditioner
 • nærmiljø
Vores mål er:
 • at barnet får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • at barnet har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til barnets skabende kulturelle aktiviteter
 • at barnet får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.
Metoden er:
 • at stille materialer frem og vejlede barnet i at afprøve og eksperimenter
 • at lave udstilling og fernisering
 • at give barnet medbestemmelse
 • at give mulighed for at arbejde med IT
 • gøre udklædningstøj attraktivt, med stor spejl og sminke
 • opføre små teaterstykker
 • gøre højtider og traditioner tydelig ved at fortælle om og fejre dagen
 • bedsteforældredag, hvor vi hører om gamle dage
 • at deltage i kulturelle arrangementer
 • udenlandske gæster, som fortæller om livet i et andet land og vi hører deres sprog
 • at deltage i det månedlige arrangement i kirken ”salmesang for børn”
 • at fortælle hvad kristendommen er og hvem vi tror på
 • at vægte julen som Jesus fødselsdag, uden at udelukke øvrige juletraditioner
 • at barnet stifter bekendskab med den kristne kultur ved at vi synger bordvers, holder en ugentlig børnemøde og synger kristne sange
 • daglig morgensang og at børnene lærer "fadervor"
Den voksnes rolle:
 • at turde udfolde sig sammen med barnet i dets lyst til at udtrykke sig
 • at følge barnet i dets kreative udfoldelser
 • at den voksne sætter sig ind i højtider og traditioner
 • at den voksne er tydelig i sin kristne livsholdning og menneskesyn
Dokumentation:
 • fester i forbindelse med højtider
 • udstillinger
 • teaterstykker opført af børnene
Evaluering:
 • målet er nået, når den voksne tør følge barnet og barnet har lyst til kunstnerisk udfoldelse
 • målet er nået, når det kristen livs og menneskesyn er en naturlig del af hverdagen