parallax background

Ifølge Dagtilbudsloven, skal der udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan, og kommer på årligt tilsyn, hvor læreplanerne drøftes og evalueres.

Dagtilbudsloven tilskriver os pligt til at arbejde med 6 udviklingsområder, børnemiljøvurdering, sprogscreening, 2 sprogsbørn, inklusion, dokumentation, samt evaluering.
Desuden opfordres bestyrelsen til at lave en tilfredshedsundersøgelse.

Den pædagogiske læreplan danne baggrund for al pædagogisk arbejder og tager udgangspunkt i følgende kompetenceområder:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • at der for hvert af de seks temaer er klare overvejelser omkring mål, metoder og aktiviteter ud fra SMTTE-modellen.
 • at der arbejdes med inklusion og børn med særlige behov, ud fra SIGN-modellen, hvor den anerkendende tilgang er nøgleordet i samspil og relationer.
 • en nysgerrig og spørgende tilgang til barnets intentioner.
 • at der er særlig fokus på 2 sprogede børn.
 • at bestyrelsen inddrages i arbejdet med børnemiljøvurderingen og at denne implimenteres i læreplanerne.
 • at der jævnlig evalueres og dagligt dokumenteres ved hjælp af tekst, udstilling, billeder og nyhedsbreve.
 • at der er sammenhæng mellem menneskesyn, pædagogiske overvejeler og praktisk handling
 • at der benyttes konkrete metoder eller skemaer, som eks. vis SMTTE-modellel og SIGN.
 • at der hver dag skrives opslag på tavlen, som senere gemmes til brug ved evalueringer
 • brug af billeder ved arrangementer, til opslag eller på hjemmesiden
 • at barnets ting, billeder og produkter hænges op til udstilling og som dekoration
 • barnets bog som står fremme i Solsikken.