Sociale kompetencer

parallax background

I Dagtilbudsloven står der følgende:

”Dagtilbuddet skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til, at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.”

Ved sociale kompetencer mener vi:
 • at kunne etablere fællesskab med andre
 • empati
 • at udvise respekt og omsorg
 • ansvar
 • samarbejde
 • demokrati
 • respekt og accept af forskellighed
 • evnen til konfliktløsning
Vores mål er:
 • at barnet føler sig respekteret og anerkendt
 • at barnet oplever tryghed og tillid i relationen til voksne og børn i Solsikken
 • at barnet oplever sig hørt, selv lytter og tager hensyn til andre
 • at barnet udviser lyst til samvær og omsorg for andre
Metoden er:
 • at lære barnet at kommunikere og udtrykke sig i samvær med andre
 • at støtte barnet i at yde omsorg og hjælpe andre
 • at lære barnet at lytte, at være i centrum, og vente på tur
 • konfliktløsning ved hjælp af talestenen (jeg taler – de andre lytter)
 • den gode stol – hvor barnet får mulighed for at blive anerkendt af sine kammerater
 • periodevis at lave legegrupper, hvor der veksles mellem fri leg, spil, opgaver eller anden planlagt aktivitet
 • at barnet oplever at det bliver lyttet til, og at dets mening har værdi
 • at arbejde med "Fri for mobberi" - se mere på Maryfondens hjemmeside
Den voksnes rolle:
 • anerkendende tilgang
 • at være tydelig voksen så barnet ikke er i tvivl om hvem der bestemmer
 • at være tæt på børnene og guide i leg og kommunikation
 • at være sammen med og vise hvordan man kommunikere
 • rollespil, hvor konkrete temaer vises
 • at de voksnes kommunikation bærer præg af en god omgangstone
 • at barnet ikke får skæld ud over fortiden, men guides til nye handlemuligheder i fremtiden
Dokumentation:
 • billeder af konstruktiv og gode lege
 • gruppetegning
Evaluering:
 • målet er nået, når barnet føler sig tryg ved børn og voksne
 • målet er nået, når barnet er opsøgende og har lyst til samvær med andre
 • målet er nået, når børnegruppen udviser respekt overfor voksne og andre børn
 • den voksne skal se sig selv som en del af relationen og således evaluere sig selv i processen.